Penyerahan Titah Maharaja Kutai Mulawaman Kehadapan : PADUKA YANG MULIA PRESIDENT PARLIAMENT INTERNA

SURAT-TITAH MAKLUMAT

Duli Yang Maha Mulia Sripaduka Baginda Berdaulat Agung

MAHARAJA KUTAI MULAWARMAN

Prof. DR. Hc. M.S.P.A. IANSYAHRECHZA. FW. Ph,D.

Menitahkan Kehadapan :

PADUKA YANG MULIA PRESIDENT PARLIAMENT INTERNATIONAL

KUTAI MULAWARMAN ROYAL COUNCIL AROUND REPUBLIK OF THE GAMBIA

H.R.H. PRINCE AIXINJUELUO YUHAO JP.

Untuk Memperkenalkan Kerajaan Kutai Mulawarman Di Tingkat Dunia dan

Menjadi Kingsmen Kutai Mulawarman Guna Menjalankan Usaha-Usaha Bersama Dalam Rangka Mempercepat Kemajuan Ekonomi, Dan Budaya Kerajaan Kutai Mulawarman Dalam Meraih Peluang Kejayaan Besama Untuk Menciptakan

Perdamaian Abadi Didunia

Dianugerahkan di : Indonesia-Jakarta

Pada Tanggal, 23 Mey 2019

Duli Yang Maha Mulia Sripaduka Baginda Berdaulat Agung

MAHARAJA KUTAI MULAWARMAN

Prof. DR.Hc.M.S.P.A. IANSYAHRECHZA.FW.Ph,D.

Penerima Titah :

YANG MULIA PRESIDENT PARLIAMENT INTERNATIONAL

KUTAI MULAWARMAN ROYAL COUNCIL AROUND REPUBLIK OF THE GAMBIA

H.R.H. PRINCE AIXINJUELUO YUHAO JP.