GOVERNOR GENERAL PARLIAMENT INTERNATIONAL KUTAI MULAWARMAN ROYAL COUNCIL AROUND EAST KALIMANTAN

GOVERNOR GENERAL

PARLIAMENT INTERNATIONAL

KUTAI MULAWARMAN ROYAL COUNCIL

AROUND EAST KALIMANTAN

 

Yang Teramat Mulia Sripaduka

RAJA NALADEWIPA KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN

H.R.H. Prof. Dr. Hc. Ir. Sri Baginda Raja Mohammad Helmi Djamani. MT. Ph.D.