Board of Regional Kingdom : RAJA PEMANGKU WILAYAH BENUA LAWAS KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN

Yang Teramat Mulia Sripaduka Baginda Raja Nala Bahrin Wangsawarman

RAJA PEMANGKU WILAYAH BENUA LAWAS MUARA KAMAN

KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA

PENERIMA ANUGERAH SABDA PANDITHA MAHARAJA KUTAI MULAWARMAN

SEBAGAI PELAKSANA ADAT SAKRALDI WILAYAH

KEPALA BENUA KERAJAAN KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN